Samorządowe Kolegium Odwoławcze

w Szczecinie

Plac Batorego 4
70-207 SZCZECIN
TEL. 91 44 03 252
91 43 30 129
FAX 91 43 34 929
e-mail: kancelaria@sko.szczecin.pl

Adres skrytki ePUAP: /4qn5rbt736/skrytka
Wybrać po zalogowaniu do ePUAP